O spółce

Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. (Grupa Azoty PKCh) to Spółka należąca do Grupy Azoty, świadcząca wielobranżowe usługi projektowe związane z pełną obsługą projektową procesów inwestycyjnych w przemyśle chemicznym – od prac o charakterze studyjnym i koncepcyjnym poprzez projekty procesowe, budowlane i wykonawcze do usług w trakcie budowy i uruchamiania instalacji. Spółka świadczy usługi kompletacji dostaw (EP i EPCM) i realizacji inwestycji „pod klucz” (EPC).


Grupa Azoty PKCh prowadzi działania nadzorujące i koordynujące wewnętrzne procesy konsolidacyjne i restrukturyzacyjne podmiotów tworzących Grupę. Aktualnie Grupę Kapitałową Grupy Azoty PKCh tworzą 3 spółki, a zorganizowany w ten sposób kapitał rzeczowy, ludzki oraz posiadane kompetencje i doświadczenia pozwalają na realizację kompleksowych usług.

Doświadczenie i zasoby Spółki
 • Ponad 60 lat doświadczenia w świadczeniu usług projektowych i inżynieryjnych dla przemysłu chemicznego we wszystkich fazach przedsięwzięcia inwestycyjnego;
 • Wysoko wykwalifikowani inżynierowie i personel techniczny zapewniający profesjonalny projekt 
 • i realizację inwestycji;
 • Zasoby zapewniające projekt zaawansowany pod względem technicznym we wszystkich branżach, szczególnie procesowej i technologicznej, oraz różnorodne usługi związane;
 • Zorientowane na klienta i dostosowane do jego potrzeb usługi projektowe świadczone dla firm 
 • w kraju i na świecie;
 • Ponad 140,000 godzin projektowych rocznie;
 • Zaawansowane, światowej klasy programy i narzędzia projektowe;
 • Wsparcie projektowe działalności badawczo-rozwojowej;
 • Doświadczenie w usługach technicznych w czasie budowy i uczestnictwo w czasie uruchomienia i rozruchu nowych instalacji.


Jakość jako główny cel

 • Certyfikaty ISO 9001, 14001 i 18001;
 • Techniki projektowe zgodne z najnowszym stanem techniki i przestrzeganie najlepszych praktyk i standardów w projektowaniu;
 • Personel wyspecjalizowany we wszystkich branżach i skoncentrowany na jakości;
 • Duża baza kwalifikowanych i sprawdzonych podwykonawców i dostawców;
 • Planowanie, wykonanie i kontrola realizacji projektu;
 • Organizacja zespołu projektowego z mocną pozycją jego lidera (kierownika projektu);
 • Koncentracja na skutecznej i pełnej wymianie informacji miedzy klientem a zespołem projektowym i w ramach zespołu projektowego (np. konferencje projektowe, spotkania, regularne przeglądy projektu, raporty, kontrole/inspekcje, zarządzanie zmianami).




Zintegrowany System Zarządzania Grupy Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o.: 

Inne Certyfikaty Grupy Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o.: 



Dokumenty Spółki Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o.: 

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.