Fundusze europejskie

Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. bierze udział w projekcie pn. "Opracowanie technologii produkcji poli(siarczku fenylenu) - polimeru o unikatowych właściwościach mechanicznych i wysokiej odporności termicznej"PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2: Sektorowe Programy B+R


Instytucja wdrażająca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Nazwa beneficjenta: Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" Spółka Akcyjna

Partnerzy projektu:

· Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o.

· Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”

Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.02.00-00-0040/17
Wartość projektu: 8 185 557,76 zł

Kwota dofinansowania: 5 171 282,53 zł
Okres realizacji: 01.05.2017 - 30.11.2019

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest opracowanie nowej technologii produkcji poli(siarczku fenylenu) - polimeru o unikatowych właściwościach mechanicznych i wysokiej odporności termicznej. Zostanie opracowana efektywna metoda syntezy i oczyszczania polimeru. Projekt polega na badaniach laboratoryjnych w skali od kilkunastu gramów do kilku kilogramów. Równolegle do prac laboratoryjnych i z wykorzystaniem uzyskanych wyników będą prowadzone prace nad modelem symulacyjnym technikami komputerowymi z użyciem specjalistycznego oprogramowania oraz prace inżynieryjne i projektowe, których celem jest dobór rozwiązań technologicznych i technicznych do produkcji poli(siarczku fenylenu) na bazie opracowanej technologii.

Końcowym rezultatem projektu będzie projekt bazowy instalacji produkcyjnej, szczegółowo opisujący nowy proces produkcji PPS. Planowane jest wdrożenie technologii przez lidera projektu w planowanej instalacji produkcyjnej.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.