More
Search
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Choose a company
History
1950 1950 – 1994 Biuro Projektów Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach
1994 Since 1994 BIPROZAT Sp. z o.o.
2008 Establishment of Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o.
2011 20.10.2011 Transfer of BIPROZAT shares to Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o.
2012 28.02.2013 Name change to Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o.
2012 31.07.2012 Fusion of Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. and BIPROZAT Sp. z o.o.
Search