Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Kontakt

Grupa Azoty
Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o.

ul. E. Kwiatkowskiego 7
33-101 Tarnów

tel.: +48 14 637 23 20
fax: +48 14 637 44 95
##ezrw#at#vgjeppodin.rdb##
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000319998 
REGON: 141644751
NIP: PL 521-350-86-24
 
Kapitał zakładowy:
85 630 550 PLN
Formularz kontaktowy
Wyszukiwarka