Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zarządzanie zgodnością

Grupa Azoty PKCH w sposób odpowiedzialny, transparentny i zgodny z najwyższymi standardami prawnymi i etycznymi prowadzi działalność gospodarczą, przestrzega przepisy antykorupcyjne oraz zasady i reguły wskazane w Kodeksie postępowania etycznego. Poniżej Grupa Azoty PKCH, przedstawia - "Kodeks antykorupcyjny" obowiązujący w Spółce.

Kodeks antykorupcyjny w spółce Grupa Azoty PKCH.


Mając na uwadze, że Grupa Azoty PKCH w sposób odpowiedzialny, transparentny oraz zgodny z najwyższymi standardami prawnymi i etycznymi prowadzi działalność gospodarczą, oraz że Grupa Azoty PKCH oczekuje stosowania podobnych postaw i standardów od wszystkich swoich Partnerów biznesowych w ramach współpracy, tworzy się - "Kodeks postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty".

Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty.

Whereas the Grupa Azoty PKCH conducts business activity in a responsible, transparent manner and in accordance with the highest legal and ethical standards, and the companies belonging to the Grupa Azoty PKCH expect all of their Business Partners to adopt similar attitudes and standards as part of their cooperation, this Code of Conduct for Business Partners of companies belonging to the Grupa Azoty Capital Group is hereby established.

Code of conduct for business partners of the companies belonging to the Grupa Azoty Capital Group.

Wyszukiwarka