Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Modernizacja Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie - w celu dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT
12.09.2019
Modernizacja Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie - w celu dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT
W wyniku przeprowadzonego postępowania na podstawie Ustawy PZP w trybie przetargu nieograniczonego nasza spółka przystąpiła do realizacji zadania.
Wyszukiwarka