Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Opracowanie technologii produkcji poli(siarczku fenylenu)
21.02.2019
Opracowanie technologii produkcji poli(siarczku fenylenu)
W ramach umowy konsorcjum pomiędzy Grupą Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "SIARKOPOL", Grupą Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. i Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" wspólnie realizują projekt badawczy pt. Opracowanie technologii produkcji poli(siarczku fenylenu) - polimeru o unikatowych właściwościach mechanicznych i wysokiej odporności termicznej. Projekt jest dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Wyszukiwarka