Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Pięć lat Grupy Azoty S.A. na GPW - relacja z uroczystości jubileuszu
02.07.2013
Pięć lat Grupy Azoty S.A. na GPW - relacja z uroczystości jubileuszu
Dokładnie 30 czerwca 2008 roku Azoty Tarnów zadebiutowały na polskim rynku kapitałowym wchodząc na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Od tego czasu minęło pięć lat a Spółka przeszła imponujące przeobrażenia; stała się ośrodkiem konsolidacji polskiego przemysłu nawozowo-chemicznego i zbudowała drugą co do wielkości grupę nawozową w Europie – Grupę Azoty. Zgodnie z obraną strategią i właśnie dzięki aktywnej roli na rynku kapitałowym, nastąpił zdecydowany wzrostu wartości Spółki, poprawa jej pozycji konkurencyjnej oraz zostały stworzone warunki do dalszego trwałego rozwoju.

W dniu dzisiejszym uroczystość jubileuszu 5-lecia debiutu na warszawskim parkiecie Grupy Azoty uświetnili Goście w osobach m.in. Ministra Skarbu Państwa – Włodzimierza Karpińskiego, Wojewody Małopolskiego – Jerzego Millera, Marszałka Województwa Małopolskiego – Marka Sowy, Prezydenta Miasta Tarnowa – Ryszarda Ścigały oraz przedstawicieli władz i rady nadzorczej Spółki, kadry kierowniczej i byłych prezesów Spółki. 

Podczas prezentacji otwierającej uroczystość Wiceprezes Witold Szczypiński powiedział: - Będąc kilka lat temu najmniejszą Spółką w sektorze Wielkiej Syntezy Chemicznej poprawę swojej konkurencyjności rynkowej upatrywaliśmy w wejściu w większą skonsolidowaną strukturę. Nasza determinacja oraz trudna sytuacja rynkowa w 2008 roku paradoksalnie pomogły nam przejąć wiodącą rolę w konsolidowaniu branży, kolejno wcielając w strukturę Grupy Kędzierzyn-Koźle, Police a ostatnio Puławy. O tym, że była to słuszna strategia świadczy fakt, że w ciągu tych pięciu lat wartość spółek wchodzących w skład Grupy podwoiła się. Bez procesu IPO nie byłoby nas dziś w tym miejscu.  

Jubileusz był również okazją do spotkania Ministra Karpińskiego i Zarządu z kadrą kierowniczą Spółki, wpisów do księgi pamiątkowej a także rozmów z osobami, które uczestniczyły we wprowadzaniu Spółki na warszawską giełdę pięć lat temu.

Podczas uroczystości z rąk Andrzeja Jacaszka, wydawcy Harvard Business Review Polska, Prezes Paweł Jarczewski odebrał honorowe wyróżnienie dla Grupy Azoty, za wybitny rozwój i wkład w polską gospodarkę przyznaną przez Harvard Business Review Polska.

W podsumowaniu Prezes Paweł Jarczewski nakreślił wizję dalszego rozwoju Grupy Azoty mówiąc: - Będziemy obecnie budować naszą wygrywającą strategię konkurencyjną. Jesteśmy zdeterminowani, aby po powiększeniu Grupy prowadzić ją teraz do wzrostu jakościowego poprzez rozwój organiczny, optymalizację kosztów, realizację synergii i rezerwy proste. Musimy przewidywać tendencje rynkowe, wiedzieć czego chcą nasi klienci, zmieniać się dla nich i wyprzedzać w tym konkurencję. Rozpoczynamy tym samym budowę Polskiego Narodowego Czempiona Chemicznego.

Posłuchaj - Wypowiedź Prezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. Pawła Jarczewskiego

Spotkanie zakończył Minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński słowami: - Historia polskiej chemii jednoznacznie pokazuje, że można przezwyciężyć kryzysy i osiągnąć sukces jaki dziś świętujemy. Chciałbym z tego miejsca podziękować za zdecydowanie, zaangażowanie i mądrość w podejmowaniu decyzji menedżerom i ludziom, którzy doprowadzili do takiego wzrostu kapitału polskiej chemii. W tym procesie mądrość decyzji politycznych polegała na tym aby oprzeć ją o twarde warunki biznesu.

Posłuchaj - wypowiedź Ministra Skarbu Państwa Włodzimierza Karpińskiego

W ciągu tych pięciu lat obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych:  

  • odbyły się 3 emisje akcji Spółki (wprowadzone do obrotu 30 czerwca 2008 r., 20 sierpnia 2011 r., 8 lutego 2013 r.) podczas których łącznie pozyskano 897,2 mln zł (ostatnia emisja polegająca na wymianie akcji o wartości 1,5 mld zł skierowana była do akcjonariuszy Puław);
  • domy maklerskie wydały łącznie 60 raportów analitycznych o Spółce z rekomendacjami dla akcjonariuszy z czego 35 kupuj, 23 trzymaj, 2 sprzedaj;
  • akcje Grupy Azoty S.A. weszły w skład indeksów WIG-CHEMIA, mWIG40,WIG, WIG-PL, Respect Index oraz międzynarodowy indeks MSCI; 
  • minimalny kurs akcji wyniósł w dniu 3 lutego 2009 r. 6,00 zł;
  • maksymalny kurs akcji wyniósł w dniu 21 maja 2013 r. 88,50 zł;
  • kurs w dniu debiutu 30 czerwca 2008 r. wyniósł 15,99 zł; 
  • kurs aktualny z dnia 28 czerwca 2013 r. wynosi 74,00 zł. 
Wyszukiwarka