Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Pracownia Technologiczna
Pracownia Technologiczna

Branże wchodzące w skład Pracowni Technologicznej:

 • Technologiczna,
 • Maszyn i Urządzeń,
 • Analiz ekonomicznych oraz oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.

Potencjał projektowy: około 2100 rbg/miesiąc

 • doświadczeni projektanci technolodzy, z doświadczeniem ruchowym,
 • wdrożenia przemysłowe nowych technologii w kraju i zagranicą,
 • doświadczenie we współpracy z jednostkami badawczymi,
 • opracowywanie dokumentacji w języku angielskim.
Zakres usługRozwiń

 • dokumentacja procesowa,
 • obliczenia i symulacje technologiczne i procesowe,
 • koncepcje modernizacji i rozbudowy instalacji,
 • analizy techniczno - ekonomiczne,
 • optymalizacja procesów technologicznych,
 • ekspertyzy z zakresu bezpieczeństwa procesowego,
 • wykonywanie HAZOP Study,
 • raporty oddziaływania na środowisko,
 • pozwolenia zintegrowane,
 • operaty ochrony powietrza i wodno-prawne,
 • studium wykonalności,
 • analiza „wąskich gardeł” w pracujących instalacjach,
 • projekty Bazowe, Procesowe i Wykonawcze,
 • nadzory na budowie i uruchamianie instalacji,
 • symulacje procesów technologicznych,
 • wskazanie zakresu danych i informacji, niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej,
 • wstępne obliczenia i dobór aparatów oraz urządzeń,
 • predykcja danych termodynamicznych i własności substancji.

OprogramowanieRozwiń

 • Pro/II - symulacje procesów technologicznych,
 • SmartSketch - projektowanie 2D,
 • AutoCad LT - projektowanie 2D,
 • Effects 2/GIS - analiza ryzyka procesowego,
 • Zanat - analiza stanu zanieczyszczenia powietrza,
 • EK100W - analiza stanu zanieczyszczenia powietrza,
 • Operat FB Prof - analiza stanu zanieczyszczenia powietrza,
 • HTRI Xchanger - obliczenia wymienników ciepła,
 • SmartPlant P&ID - projektowanie 2D – schematy,
 • Leq Pro - analiza wpływu hałasu na środowisko,
 • TNFlow - obliczenia zwężek pomiarowych,
 • MathCAD - obliczenia inżynierskie,
 • CorelDraw X3 - program graficzny,
 • Accident Database - baza wypadków,
 • Comfar - analizy ekonomiczne,
 • SysExAWZ - analizy i oceny ryzyka,
 • Project - tworzenie harmonogramów.

Wyszukiwarka