Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Realizowane zadania

31.12.2013
Projekt Bazowy, Budowlany i Wykonawczy dla instalacji do produkcji żywic - LERG SA
31.12.2013
Analiza inżynieryjna „Instalacji utleniania cykloheksanu” - OAO „Grodno Azot”, Białoruś
31.12.2013
Projekt Budowlany i Wykonawczy „Zabudowy nowego kompresora wodoru obiegowego” - Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach SA
31.12.2013
Uproszczona dokumentacja Projektu Bazowego dla „Instalacji neutralizacji strąceniowej” - Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach SA
31.12.2013
Raport dla nowej Wytwórni PA6 o zdolności produkcyjnej 80 000 t/rok w Grupie Azoty - Ernst & Young
31.12.2013
Projekt Budowlany i Wykonawczy „Modernizacji instalacji syntezy amoniaku” - Instytut Nawozów Sztucznych
31.12.2013
Umowa na kompletację dostaw i budowę dla „Nowej Instalacji Skraplania CO2” (realizacja pod „klucz”; EPC) - Air Products Sp. z o.o. Poland
31.12.2013
Umowa na kompletację dostaw i budowę dla instalacji pomocniczych dla „Nowej Instalacji Skraplania CO2” (realizacja pod „klucz”; EPC) - Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach SA
31.12.2013
Projekt Budowlany i Wykonawczy „Modernizacji wytwórni kwasu siarkowego” - Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach SA
31.12.2013
Umowa na zasadzie EPCM: „Modernizacja procesu przegrupowania Beckmanna” - Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach SA
Wyszukiwarka