Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Realizowane zadania

31.12.2016
Instalacja do produkcji oksyalkilatów wysokomolowych (w realizacji) - PP Exol S.A.
31.12.2016
Wykonanie dokumentacji Projektu Budowlanego i Wykonawczego dla "Wywórni nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej" - GRUPA AZOTY Puławy S.A.
31.12.2016
Instalacja odazotowania spalin z Elektrociepłowni EC II w systemie „pod klucz” (EPC) - GRUPA AZOTY S.A.
31.12.2016
Pełnienie funkcji Kierownika Projektu oraz wykonanie dokumentacji Projektu Wykonawczego dla zadania inwestycyjnego „Wytwórnia Poliamidów II 80 tt/r” (EPCM) - GRUPA AZOTY S.A.
31.12.2016
Wykonanie dokumentacji Projektu Budowlanego i Wykonawczego dla „Modernizacji Instalacji siarki nierozpuszczalnej” - GRUPA AZOTY Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „SIARKOPOL” S.A.
31.12.2016
Wykonanie dokumentacji Projektu Budowlanego i Wykonawczego dla projektu pn. „Wytwórnia katalizatora żelazowo-chromowego” - GRUPA AZOTY S.A.
Wyszukiwarka