Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Realizowane zadania

31.12.2019
Modernizacja Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie - w celu dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT (w realizacji) - MPEC Olsztyn
31.12.2019
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy budynku magazynu TJE Pogórska Wola z przeznaczeniem na Archiwum Zakładowe (w realizacji) Operator Gazociągów Przesyłowych - GAZ–SYSTEM S.A.
31.12.2019
Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy chłodni wentylatorowych Tłoczni Gazu Jarosław (w realizacji) - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ–SYSTEM S.A.
31.12.2019
Budowa Tłoczni Gazu Puiatu w systemie pod klucz (w realizacji) - CONTROL PROCESS S.A.
31.12.2019
Budowa Tłoczni Gazu Paldiski w systemie pod klucz (w realizacji) - CONTROL PROCESS S.A.
31.12.2019
Studium Wykonalności dla Wytwórni Kaprolaktamu w Spolana - INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
31.12.2019
Wykonanie instalacji odbioru popiołu z kotła K5 w systemie pod klucz (w realizacji) - GRUPA AZOTY S.A.
Wyszukiwarka