Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Realizowane zadania

31.12.2014
Analiza Inżynieryjna dla instalacji siarki nierozpuszczalnej SN II i instalacji siarki nierozpuszczalnej SN I oraz Koncepcja techniczno-kosztowa modernizacji instalacji siarki nierozpuszczalnej SN II. - GRUPA AZOTY Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „SIARKOPOL” S.A.
31.12.2014
Projekt Budowlany Wielobranżowy pn. „Budowa nowego magazynu nawozów luzem na terenie Grupy Azoty S.A.” - GRUPA AZOTY S.A.
31.12.2014
Zaprojektowanie i wykonanie pod klucz „Modernizacji węzła skraplania amoniaku przy zbiorniku bezciśnieniowym A-100 w Grupa Azoty ZAK S.A.„ - GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
31.12.2014
Wykonanie Dokumentacji Projektowej dla „Instalacji doświadczalnej w skali półtechnicznej do syntezy półproduktów do produkcji substancji aktywnych środków ochrony roślin” - SYNTHOS S.A.
31.12.2014
Koncepcja techniczno-ekonomiczna dla projektu pn. „Intensyfikacja produkcji amoniaku w Grupie Azoty S.A.” - GRUPA AZOTY S.A.
Wyszukiwarka